ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562
            นางสาวดวงใจ  แดงน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสากอ  เวลา 13.30 น. ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อปรึกษาหารือและชี้แจงข้อราชการและความเคลื่อนไหวของโรงเรียน ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ด้วยดี ณ ห้องประชุมสันติ  โรงเรียนบ้านสากอโพสเมื่อ : 21 พ.ย. 2562,14:50   อ่าน 16 ครั้ง