ภาพกิจกรรม
เมาลิดสัมพันธ์ ฮ.ศ.1441
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
          ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และนักเรียนโรงเรียนบ้านสากอ ได้ดำเนินกิจกรรมเมาลิดสัมพันธ์ประจำปีการศึกษา 2562 ตามโครงการวันสำคัญทางศาสนา โดยมีนางสาวดวงใจ แดงน้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสากอ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม และช่วงเช้าเป็นการแสดงของนักเรียนทุกระดับชั้น
ช่วงบ่ายได้รับเกียรติจาก บาบอดิง มะยูง มาเป็นวิทยากรบรรยายธรรม ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนเป็นจำนวนมาก

  


โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 2562,15:23   อ่าน 8 ครั้ง