ภาพกิจกรรม
ทักษะอาชีพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -3
วันที่ 4 ธันวาคม 2562
            นางสาวดวงใจ แดงน้อย ผอ.โรงเรียนบ้านสากอ ได้พบปะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -3 ชี้แจงเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การปฏิบัติตามกฏระเบียบของโรงเรียน และโครงการทักษะอาชีพแก่นักเรียนที่มีครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ ได้มอบหมายให้ครูซูกัรนัย มูลลาวัล ครูโรงเรียนบ้านสากอสำรวจข้อมูลนักเรียนและจำแนกกลุ่มเป้าหมาย
ที่ต้องการฝึกอบรมทักษะอาชีพแก่นักเรียน ณ ห้องประชุมสันติ โรงเรียนบ้านสากอ
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 2562,15:44   อ่าน 64 ครั้ง