ภาพกิจกรรม
บำเพ็ญประโยชน์วันพ่อแห่งชาติ
วันที่ 4 ธันวาคม 2562
              เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามคม 2562 นางสาวดวงใจ แดงน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสากอ พร้อมด้วยคณะครู
นักเรียนโรงเรียนบ้านสากอ ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสา ทำความสะอาดในบริเวณโรงเรียน พัฒนาสถานที่สาธารณะโดย
ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันกวาด เก็บขยะที่มัสยิดสากอ บนถนนรอบบริเวณโรงเรียนและตลาดสากอ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปัน
ประโยชน์ตอบแทนสังคม


โพสเมื่อ : 11 ธ.ค. 2562,09:21   อ่าน 66 ครั้ง