ภาพกิจกรรม
ลูกเสือจิตอาสา ทำความดีเพื่อ พ่อ
วันที่ 12 ธันวาคม 2562
           นางสาวดวงใจ  แดงน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสากอ พร้อมด้วยคณะครู  นักเรียนโรงเรียนบ้านสากอ ร่วมจัดกิจกรรม
ลูกเสือจิตอาสาทำความดีเพื่อพ่อ  โดยจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดในบริเวณโรงเรียน ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันกวาดเก็บขยะที่มัสยิด บนถนนรอบบริเวณโรงเรียน และในตลาดสากอ เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศล ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรหมาภูมิพล อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9
โพสเมื่อ : 13 ธ.ค. 2562,14:42   อ่าน 100 ครั้ง