ภาพกิจกรรม
ตรวจสุขภาพอนามัย
วันที่ 12 ธันวาคม 2562
         โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสากอ ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสุขภาพนักเรียนหญิง ชั้น ป.5-ป.6 พร้อมดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก โดยมีนางสาวดวงใจ แดงน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสากอ และนางสาวสารอ หะยีสาและและครูอนามัยโรงเรียน ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านสากอ
โพสเมื่อ : 13 ธ.ค. 2562,14:49   อ่าน 61 ครั้ง