ภาพกิจกรรม
เปิดเทอมวันแรก
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
          นางสาวดวงใจ  แดงน้อย  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสากอ ได้พบปะพูดคุยกับนักเรียนโรงเรียนบ้านสากอ ณ อาคารอเนกประสงค์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนต้องผ่านจุดคัดกรอง โดยต้องใส่แมสผ้าหรือหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลล้างมือ เว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า 2 เมตร
โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 2563,10:25   อ่าน 43 ครั้ง