กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายอิสมาอีล มะรอวี
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวมายีด๊ะ กามาเซ๊ะ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวเจ๊ะไซนุน เจ๊ะมามะ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นายศรัณย์กิตติ์ มามะ
ครูขาดแคลนขั้นวิกฤติ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1