กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายมะดือนียา อายุ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นายอีซวน กามะลอ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1