แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/09/2019
ปรับปรุง 09/12/2019
สถิติผู้เข้าชม 14514
Page Views 15817
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนวัดโคกมะเฟือง ตากใบ
2 โรงเรียนตากใบ ตากใบ
3 โรงเรียนบ้านคลองตัน ตากใบ
4 โรงเรียนบ้านตอหลัง ตากใบ
5 โรงเรียนบ้านแฆแบ๊ะ ตากใบ
6 โรงเรียนวัดฉัททันต์สนาน ตากใบ
7 โรงเรียนบ้านโคกยามู ตากใบ
8 โรงเรียนบ้านหัวคลอง ตากใบ
9 โรงเรียนบ้านสะหริ่ง ตากใบ
10 โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 ตากใบ
11 โรงเรียนวัดสิทธิสารประดิษฐ์ ตากใบ
12 โรงเรียนวัดทรายขาว ตากใบ
13 โรงเรียนวัดเกาะสวาด ตากใบ
14 โรงเรียนบ้านโคกงู ตากใบ
15 โรงเรียนบ้านกูบู ตากใบ
16 โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ ตากใบ
17 โรงเรียนบ้านปูลาเจ๊ะมูดอ ตากใบ
18 โรงเรียนบ้านปะลุกา ตากใบ
19 โรงเรียนวัดโคกมะม่วง ตากใบ
20 โรงเรียนบ้านไพรวัน ตากใบ
21 โรงเรียน บ้านบางขุนทอง ตากใบ
22 โรงเรียนบ้านตาบา ตากใบ
23 โรงเรียนบ้านสะปอม ตากใบ
24 โรงเรียนวัดพระพุทธ ตากใบ
25 โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) ตากใบ
26 โรงเรียนบ้านปลักปลา ตากใบ
27 โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม ตากใบ
28 โรงเรียนบ้านเกาะสะท้อน ตากใบ
29 โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง ตากใบ
30 โรงเรียนบ้านศรีพงัน ตากใบ
31 โรงเรียนบ้านปูยู ตากใบ
32 โรงเรียนบ้านปะดะดอ ตากใบ
33 โรงเรียนนิคมพัฒนา6 สุคิริน
34 โรงเรียนบ้านภูเขาทอง สุคิริน
35 โรงเรียนบ้านน้ำใส สุคิริน
36 โรงเรียนนิคมพัฒนา9 สุคิริน
37 โรงเรียนนิคมพัฒนา10 สุคิริน
38 โรงเรียนบ้านร่วมใจ สุคิริน
39 โรงเรียนนิคมพัฒนา5 สุคิริน
40 โรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง สุคิริน
41 โรงเรียนรักไทย สุคิริน
42 โรงเรียนบ้านน้ำทุเรียน สุคิริน
43 โรงเรียนนิคมพัฒนา7 สุคิริน
44 โรงเรียนนิคมพัฒนา 4 สุคิริน
45 โรงเรียนสุคิริน สุคิริน
46 โรงเรียนนิคมพัฒนา2 สุคิริน
47 โรงเรียนบ้านจุฬาภรณ์ 12 สุคิริน
48 โรงเรียนบ้านโคกตา สุไหงปาดี
49 โรงเรียนบ้านโผลง สุไหงปาดี
50 โรงเรียนบ้านบาโงฮูมอ สุไหงปาดี
51 โรงเรียนบ้านสายะ สุไหงปาดี
52 โรงเรียนบ้านตาเซะเหนือ สุไหงปาดี
53 โรงเรียนบ้านเปาะเจ๊ะเต็ง สุไหงปาดี
54 โรงเรียนบ้านปะลุรู สุไหงปาดี
55 โรงเรียนวัดประดิษฐ์บุปผา สุไหงปาดี
56 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 89 (บ้านโคกสยา) สุไหงปาดี
57 โรงเรียนบ้านบือราแง สุไหงปาดี
58 โรงเรียนราชภักดี สุไหงปาดี
59 โรงเรียนบ้านตะโละบูเก๊ะ สุไหงปาดี
60 โรงเรียนบ้านดอเหะ สุไหงปาดี
61 โรงเรียนบ้านปอเนาะ สุไหงปาดี
62 โรงเรียนบ้านบาโงมาแย สุไหงปาดี
63 โรงเรียนบ้านบอเกาะ สุไหงปาดี
64 โรงเรียนบ้านไอบาตู สุไหงปาดี
65 โรงเรียนบ้านโต๊ะเด็ง สุไหงปาดี
66 โรงเรียนประชานุเคราะห์ สุไหงปาดี
67 โรงเรียนบ้านตาเซะใต้ สุไหงปาดี
68 โรงเรียนอิสลามบำรุง สุไหงปาดี
69 โรงเรียนวัดประชุมชลธารา สุไหงปาดี
70 โรงเรียนบ้านไม้แก่น สุไหงปาดี
71 โรงเรียนธัญธารวิทยา สุไหงปาดี
72 โรงเรียนบ้านกูวา สุไหงปาดี
73 โรงเรียนบ้านกลูบี สุไหงปาดี
74 โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี สุไหงปาดี
75 โรงเรียนบ้านบาโงกือเต สุไหงปาดี
76 โรงเรียนบ้านโคกโก สุไหงปาดี
77 โรงเรียนบ้านกาวะ สุไหงปาดี
78 โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง สุไหงปาดี
79 โรงเรียนบ้านละหาน สุไหงปาดี
80 โรงเรียนวัดโบราณสถิตย์ สุไหงปาดี
81 โรงเรียนอิสลามอนุศาสน์ ริโก๋ สุไหงปาดี
82 โรงเรียนบ้านจือแร สากอ สุไหงปาดี 073-700880
83 โรงเรียนบ้านสากอ สากอ สุไหงปาดี
84 โรงเรียนบ้านโต๊ะเวาะ สุไหงโก-ลก
85 โรงเรียนบ้านกูแบอีแก สุไหงโก-ลก
86 โรงเรียนบุญยลาภนฤมิต สุไหงโก-ลก
87 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะซามา สุไหงโก-ลก
88 โรงเรียนรังผึ้ง สุไหงโก-ลก
89 โรงเรียนบ้านกวาลอซีรา สุไหงโก-ลก
90 โรงเรียนบ้านปูโป๊ะ สุไหงโก-ลก
91 โรงเรียนบ้านมูโนะ สุไหงโก-ลก
92 โรงเรียนเกษมทรัพย์ สุไหงโก-ลก
93 โรงเรียนบ้านลาแล สุไหงโก-ลก
94 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก
95 โรงเรียนบ้านลูโบะลือซง สุไหงโก-ลก
96 โรงเรียนบ้านปาดังยอ สุไหงโก-ลก
97 โรงเรียนบ้านซรายอ สุไหงโก-ลก
98 โรงเรียนบ้านมือบา สุไหงโก-ลก
99 โรงเรียนบ้านตือระ มิตรภาพที่ 172 สุไหงโก-ลก
100 โรงเรียนอนุบาลบ้านสุขาดา สุไหงโก-ลก
101 โรงเรียนผดุงวิทย์ สุไหงโกลก สุไหงโก-ลก 073611261
102 โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์ เจาะไอร้อง
103 โรงเรียนบ้านโคก เจาะไอร้อง
104 โรงเรียนเพลินพิศ แว้ง
105 โรงเรียนบ้านกรือซอ แว้ง
106 โรงเรียนบ้านศาลาอูมา แว้ง
107 โรงเรียนบ้านเจ๊ะเหม แว้ง
108 โรงเรียนบ้านไม้ฝาด แว้ง
109 โรงเรียนบ้านบาโง แว้ง
110 โรงเรียนบ้านกูวา แว้ง
111 โรงเรียนบ้านตือมายู แว้ง
112 โรงเรียนบ้านแว้ง แว้ง
113 โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม แว้ง
114 โรงเรียนบ้านแขยง แว้ง
115 โรงเรียนบ้านสามแยก แว้ง
116 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้งสายโท2 แว้ง
117 โรงเรียนบ้านตอแล แว้ง
118 โรงเรียนบ้านเจ๊ะยอ แว้ง
119 โรงเรียนเทพประทานไทยยืนยง แว้ง
120 โรงเรียนบ้านฆอเลาะทูวอ แว้ง
121 โรงเรียนบ้านตอออ แว้ง
122 โรงเรียนบ้านตำเสาพัฒนา แว้ง
123 โรงเรียนบ้านยะหอ แว้ง
124 โรงเรียนบ้านจะมาแกะ แว้ง
125 โรงเรียนบ้านนูโร๊ะ แว้ง
126 โรงเรียนบ้านแอแว แว้ง
127 โรงเรียนวุฒิสาสน์วิทยา แว้ง
128 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้ง แว้ง
129 โรงเรียนเทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง) แว้ง
130 โรงเรียนบ้านแม่ดง แว้ง
131 โรงเรียนบ้านบางขุด ฆอเลาะ แว้ง 0870998592
132 โรงเรียนนราธิวาสอุดม ฆอเลาะ แว้ง
133 โรงเรียนแสงธรรม 2553 ฆอเลาะ แว้ง 073525448